Tổng hợp Đề cương & Đề thi Vật Lý B – Y Khoa Tây Nguyên

 
Môn thi: Vật lý B
Thời gian: 90 phút

Câu 1: Một chất lỏng lý tưởng chảy trong một ống dòng có tiết diện khác nhau. Thiết lập biểu thức liên hệ giữa tốc độ chuyển động của chất lỏng và tiết diện của ống dòng. Hãy nêu một ví dụ thực tế thể hiện mối liên hệ này.

Câu 2: Áp dụng phương pháp đới cầu Fresnel tính biên độ a của sóng ánh sáng tổng hợp do nguồn S gửi tới một điểm P. Từ đó tính cường độ sáng tại P khi giữa nguồn S và điểm P không có vật chắn.

Câu 3: Một vật trượt từ đỉnh xuống chân của mặt phẳng nghiêng AB hợp với mặt ngang góc 600. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,2. Cho AB=60m; gia tốc trọng trường là g=10 m/s2.
a. Tính gia tốc chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng.
b. Xác định tốc độ của vật tại B
c. Vật tiếp tục trượt trên mặt phẳng ngang BC với hệ số ma sát 0,3. Tính quãng đường vật đi được trên mặt phẳng BC đến khi vật dừng lại.

Câu 4: Hạt nhân Po (210, 84) là chất phóng xạ anpha và biến thành chì Pb với chu kỳ bán rã T= 138 ngày. Ban đầu cho mẫu Po (210, 84) có khối lượng 3,6 gam.
a. Viết phương trình phản ứng phân rã.
b. Sau bao lâu kể từ thời điểm ban đầu thì khối lượng Po (210, 84) chỉ còn 0,45 g ?
c. Sau 1 năm lượng khí He giải phóng ra có thể tích bằng bao nhiêu trong điều kiện tiêu chuẩn?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Shop luôn hỗ trợ phí vận chuyển!