-13%
46.000  40.000 
-27%
75.000  55.000 
-17%
42.000  35.000 
-13%

Y TẾ GIA ĐÌNH

Khẩu trang y tế 4 lớp

40.250  35.000 
-36%
560.000  360.000 
-13%

Y TẾ GIA ĐÌNH

Khẩu trang 2 lớp

23.000  20.000 
-13%
57.500  50.000 
-13%

Y TẾ GIA ĐÌNH

Khẩu trang y tế 3 lớp

34.500  30.000 
-28%
76.000  55.000 
Shop luôn hỗ trợ phí vận chuyển!