-20%

VẬT TƯ TIÊU HAO

Băng keo y tế

15.000  12.000 

VẬT TƯ TIÊU HAO

Bình oxy

VẬT TƯ TIÊU HAO

Bơm tiêm y tế

VẬT TƯ TIÊU HAO

Bông y tế

VẬT TƯ TIÊU HAO

Chỉ khâu y tế

VẬT TƯ TIÊU HAO

Dây thở oxy

VẬT TƯ TIÊU HAO

Găng tay y tế

VẬT TƯ TIÊU HAO

Gel siêu âm

VẬT TƯ TIÊU HAO

Giá đỡ Pipet

Shop luôn hỗ trợ phí vận chuyển!