-40%

VẬT TƯ TIÊU HAO

Túi kim khâu

12.000 VND
Đã Bán: 8
-20%

VẬT TƯ TIÊU HAO

Băng keo y tế

12.000 VND
Đã Bán: 5
-33%

VẬT TƯ TIÊU HAO

Mask Oxy

20.000 VND
Đã Bán: 2
-13%

VẬT TƯ TIÊU HAO

Hộp que đè lưỡi

25.000 VND
Đã Bán: 1

VẬT TƯ TIÊU HAO

Chỉ khâu y tế

VẬT TƯ TIÊU HAO

Bình oxy

VẬT TƯ TIÊU HAO

Dây thở oxy

VẬT TƯ TIÊU HAO

Kim luồn

VẬT TƯ TIÊU HAO

Giấy siêu âm

VẬT TƯ TIÊU HAO

Phim X-Quang

VẬT TƯ TIÊU HAO

Gel siêu âm

Shop luôn hỗ trợ phí vận chuyển!