-20%

VẬT TƯ TIÊU HAO

Băng keo y tế

12.000 
-40%

VẬT TƯ TIÊU HAO

Túi kim khâu

12.000 

VẬT TƯ TIÊU HAO

Chỉ khâu y tế

VẬT TƯ TIÊU HAO

Bình oxy

VẬT TƯ TIÊU HAO

Dây thở oxy

-33%

VẬT TƯ TIÊU HAO

Mask Oxy

20.000 

VẬT TƯ TIÊU HAO

Kim luồn

VẬT TƯ TIÊU HAO

Giấy siêu âm

VẬT TƯ TIÊU HAO

Phim X-Quang

VẬT TƯ TIÊU HAO

Gel siêu âm

VẬT TƯ TIÊU HAO

Giấy điện tim

Shop luôn hỗ trợ phí vận chuyển!