-40%

VẬT TƯ TIÊU HAO

Túi kim khâu

20.000  12.000 

VẬT TƯ TIÊU HAO

Chỉ khâu y tế

VẬT TƯ TIÊU HAO

Bình oxy

VẬT TƯ TIÊU HAO

Dây thở oxy

-33%

VẬT TƯ TIÊU HAO

Mask Oxy

30.000  20.000 

VẬT TƯ TIÊU HAO

Kim luồn

VẬT TƯ TIÊU HAO

Giấy siêu âm

Shop luôn hỗ trợ phí vận chuyển!