-18%
45.000 
-28%
65.000 
-13%
112.000 
-23%

Sách ngoại văn

Case Files internal medicine

60.000 
-23%
60.000 
-29%

Sách ngoại văn

Medical Terminology

115.000 
-17%
45.000 
-23%

Sách ngoại văn

Case files surgery

70.000 
-17%

Sách ngoại văn

Nelson’s Pediatric 2019

32.000 
-17%
85.000 
-13%
190.000 
-23%

Sách ngoại văn

Case files pediatrics

55.000 
-17%

Sách ngoại văn

Clinical Medicine (A5)

78.000 
-17%
-23%

Sách ngoại văn

Case files Pediatric (A4)

85.000 
-17%
48.000 
-17%
49.000 
Shop luôn hỗ trợ phí vận chuyển!