-13%
46.000  40.000 
-27%
75.000  55.000 
-17%
42.000  35.000 
-13%

Y TẾ GIA ĐÌNH

Khẩu trang y tế 4 lớp

40.250  35.000 
-13%

Y TẾ GIA ĐÌNH

Khẩu trang 2 lớp

23.000  20.000 
-13%

Y TẾ GIA ĐÌNH

Khẩu trang y tế 3 lớp

34.500  30.000 
-28%
76.000  55.000 
-28%
90.000  65.000 
-13%

Y TẾ GIA ĐÌNH

Khẩu trang trẻ em

51.750  45.000 
-42%
69.000  40.000 
-29%
77.000  55.000 
-40%

DỤNG CỤ KHÁC

Máy Massage Mặt Ion

75.000  45.000 
-29%

Y TẾ GIA ĐÌNH

Dây Garo

28.000  20.000 
-34%

Y TẾ GIA ĐÌNH

Túi chườm nóng lạnh

145.000  95.000 
-29%
119.000  85.000 
-29%

Y TẾ GIA ĐÌNH

Bóng tập mạnh cơ tay

35.000  25.000 
Shop luôn hỗ trợ phí vận chuyển!