SẢN PHẨM BÁN CHẠY

-28%
90.000  65.000 
-13%
73.600  64.000 
-23%
52.000  40.000 
-29%
70.000  50.000 
-13%

Sách chuyên khoa lẻ

[Gốc] Bệnh học tai mũi họng

264.500  230.000 
-17%
26.400  22.000 
-25%
100.000  75.000 
-13%
42.550  37.000 
-40%
50.000  30.000 
-31%
65.000  45.000 
-28%
25.000  18.000 

SÁCH Y KHOA

THỜI TRANG Y TẾ

ỐNG NGHE Y TẾ

-13%
782.000  680.000 
-7%
-13%
230.000  200.000 
-10%
3.870.000  3.500.000 
-13%
207.000  180.000 
-13%
-13%
943.000  820.000 
-15%
2.150.000 2.500.000 
-21%
368.000  290.000 
-29%
210.000  150.000 
-16%
897.000  750.000 

Y TẾ GIA ĐÌNH

VĂN PHÒNG PHẨM