Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Băng ca inox đủ loại

-13%
11.500  10.000 
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Bộ đèn soi tai

276.000  240.000 
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Bộ khám ngũ quan

1.035.000  900.000 
-20%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Bộ tiểu phẫu 11 món

351.000  280.000 
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Búa gõ phản xạ CK-501

80.500  70.000 
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Búa phản xạ đa năng

161.000  140.000 
-29%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Búa phản xạ dạng rìu

140.000  100.000 
-17%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Búa phản xạ đầu tròn

180.000  150.000 
-45%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Bút soi đồng tử

90.500  50.000 
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Cán dao mổ số 3

17.250  15.000 
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Dao mổ số 11

2.300  2.000 
-38%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Đèn soi đồng tử sạc USB

240.000  150.000 
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Đèn soi nhiều thấu kính

287.500  250.000 
Shop luôn hỗ trợ phí vận chuyển!