-44%
Đã Bán: 35
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Bộ đèn soi tai

240.000 VND
Đã Bán: 10
-17%
150.000 VND
Đã Bán: 9
-11%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

MÁY ĐO HUYẾT ÁP CƠ YAMASU

400.000 VND
Đã Bán: 6
-38%
150.000 VND
Đã Bán: 5
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Dao mổ số 11

2.000 VND
Đã Bán: 5
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Búa phản xạ đa năng

140.000 VND
Đã Bán: 4
-20%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Bộ tiểu phẫu 11 món

280.000 VND
Đã Bán: 4
-29%
100.000 VND
Đã Bán: 2
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Máy đo SpO2

520.000 VND
Đã Bán: 2
-13%
10.000 VND
Đã Bán: 2
-26%
130.000 VND
Đã Bán: 1
-30%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Kẹp Kim 16cm

35.000 VND
Đã Bán: 1
-32%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Búa gõ phản xạ

55.000 VND
Đã Bán: 1
-13%
375.000 VND
Đã Bán: 1
-15%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Máy điện châm 5 cọc

280.000 VND
Đã Bán: 1
-5%
990.000 VND
-20%
200.000 VND
Shop luôn hỗ trợ phí vận chuyển!