-13%
37.000 VND
Đã Bán: 154
-17%
20.000 VND
Đã Bán: 55
-13%
80.000 VND
Đã Bán: 38
-15%

Sách cận lâm sàng

Sổ tay điện tâm đồ

23.000 VND
Đã Bán: 32
-23%
45.000 VND
Đã Bán: 29
-17%

Sách cận lâm sàng

Hướng dẫn đọc điện tim

25.000 VND
Đã Bán: 24

Sách cận lâm sàng

Sổ tay cận lâm sàng (A6)

11.500 VND
Đã Bán: 22
-29%

Sách cận lâm sàng

Bài tập điện tâm đồ

55.000 VND
Đã Bán: 19
-6%
140.000 VND
Đã Bán: 17
-13%

Sách cận lâm sàng

[Gốc] CT sọ não (LVP)

145.000 VND
Đã Bán: 16
-29%
32.000 VND
Đã Bán: 15
-19%
Đã Bán: 13
-23%

Sách cận lâm sàng

Ca lâm sàng nội khoa

60.000 VND
Đã Bán: 12
-12%

Sách cận lâm sàng

Sách X – Quang Ngực

110.000 VND
Đã Bán: 10
-13%

Sách cận lâm sàng

Cận lâm sàng (A6)

15.000 VND
Đã Bán: 10
-13%
350.000 VND
Đã Bán: 9
-13%
50.000 VND
Đã Bán: 8
-13%

Sách cận lâm sàng

[Gốc] CT Ngực (PNH)

125.000 VND
Đã Bán: 8
-29%

Sách cận lâm sàng

The Ecg in practice

40.000 VND
Đã Bán: 7
-13%

Sách cận lâm sàng

[Gốc] CT Cột Sống (PNH)

90.000 VND
Đã Bán: 7
Shop luôn hỗ trợ phí vận chuyển!