-13%
37.000 
-17%
20.000 
-13%
80.000 
-15%

Sách cận lâm sàng

Sổ tay điện tâm đồ

23.000 
-23%
45.000 
-17%

Sách cận lâm sàng

Hướng dẫn đọc điện tim

25.000 
-29%

Sách cận lâm sàng

Bài tập điện tâm đồ

55.000 

Sách cận lâm sàng

Sổ tay cận lâm sàng (A6)

11.500 
-6%
140.000 
-29%
32.000 
-13%

Sách cận lâm sàng

[Gốc] CT sọ não (LVP)

145.000 
-23%
Hết hàng

Sách cận lâm sàng

Ca lâm sàng nội khoa

60.000 
-13%
350.000 
-12%

Sách cận lâm sàng

Sách X – Quang Ngực

110.000 
-13%

Sách cận lâm sàng

Cận lâm sàng (A6)

15.000 
-13%
50.000 
-13%

Sách cận lâm sàng

[Gốc] CT Ngực (PNH)

125.000 
-13%

Sách cận lâm sàng

[Gốc] Siêu âm Tổng Quát

575.000 
-29%

Sách cận lâm sàng

150 ECG Problem

25.000 
Shop luôn hỗ trợ phí vận chuyển!