Cận lâm sàng (A6)

15.000 

Bao gồm những cân lâm sàng thường găp nhất, các chỉ số và lý giải cơ bản cho các chỉ số bất thường.

Phù hợp cho sinh viên bỏ túi áo blouse khi đi lâm sàng.

Shop luôn hỗ trợ phí vận chuyển!