-45%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Bút soi đồng tử

90.500  50.000 
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Bộ đèn soi tai

276.000  240.000 
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Búa phản xạ đa năng

161.000  140.000 
-20%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Bộ tiểu phẫu 11 món

351.000  280.000 
-13%
11.500  10.000 
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Búa gõ phản xạ CK-501

80.500  70.000 
-15%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Máy điện châm 5 cọc

329.000  280.000 

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Máy tạo oxy

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Kính hiển vi

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Xe tiêm thuốc

VẬT TƯ TIÊU HAO

Pipet nhựa

-13%
431.250  375.000 
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Huyết áp cơ CK-110

517.500  450.000 
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Thước đo tầm vận động

13.800  12.000 
-13%

Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Đèn soi nhiều thấu kính

287.500  250.000 
Shop luôn hỗ trợ phí vận chuyển!