Pen y tế cong đủ size

32.000  26.000 

  • Pen 12cm, cong, không mấu: 26k
  • Pen 14cm, cong, không mấu: 30k
  • Pen 16cm, cong, không mấu: 32k
Shop luôn hỗ trợ phí vận chuyển!