Tổng hợp Đề Cương – Đề Thi Sinh Lý 1 – Y Khoa Tây Nguyên

Tổng hợp Đề Cương – Đề Thi Sinh Lý 1 – Y Khoa Tây Nguyên

Đề thi sinh lý 1:

Link: https://drive.google.com/file/d/0B8o-D4eq-5QwdG1XSjVwTUVqZDA/view?usp=drivesdk

Đề thi sinh lý 1 YK15:

Câu 1: Khuếch tán là gì? vì sao ion lại khuếch tán qua kênh protein? đặc điểm của khuếch tán qua kênh protein?
Câu 2: Hiện tượng đông máu là gì? Tại sao khi máu trong cơ thể lại ko đông? Vẽ sơ đồ và giải thích các giai đoạn của quá trinh đông máu?
Câu 3: Qúa trình trao đổ chất diễn ra ở mao mạch ntn? trình bày chức năng tạo máu, tạo mạch. thực bào của mao mạch.

Nguồn: Ykhoataynguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shop luôn hỗ trợ phí vận chuyển!