Sách giáo khoa Nhi Tập 1 (A5)

120.750  105.000 

Nội dung tập sách bao gồm hầu hết các lĩnh vực chuyên sâu trong nhi khoa, được phân ra 22 phần, có 64 chương, bao gồm những vấn đề về nhi khoa cơ bản và nhi khoa bệnh lý. Các tác giả của bài viết là các nhà nhi khoa, y học chuyên sâu của từng lĩnh vực, đã cập nhật được những tiến bộ khoa học tiên tiến, hiện đại, cùng những kiến thức cơ bản về nhi khoa, phối hợp với kinh nghiệm thực hành của bản thân để có được những bài viết nội dung sâu sắc, cơ bản, hiện đại và thực tiễn Việt Nam. Các bài viết đều dựa trên nguyên lý y học chứng cứ, tính khoa học cao, song cũng mang tính thực hành, thực tiễn Việt Nam. Hầu hết các tác giả tham gia biên soạn là giảng viên cao cấp, giảng viên chính của các Trường Đại học Y Dược lớn, các bệnh viện lớn trong nước, nên bài viết mạch lạc, rõ ràng, tính sư phạm cao.

Cuốn sách có thể được dùng như một tài liệu tham khảo chuẩn cho giảng dạy, cho thực hành, cho nghiên cứu, cho phòng bệnh, có thể sử dụng cho mọi cán bộ làm chăm sóc sức khỏe trẻ em, từ các nhà quy hoạch chính sách, các nhà quản lý y tế, các bác sĩ hành nghề chăm sóc sức khỏe trẻ em, các nhà nghiên cứu nhi khoa, đến các nghiên cứu sinh, sinh viên nhi khoa.

Shop luôn hỗ trợ phí vận chuyển!