BỘ SƯU TẬP HƠN 10GB TÀI LIỆU TIM MẠCH HỌC

📖 Hơn 1000 bài giảng tim mạch học, siêu âm, điện tim.

📖 Hơn 100 quyển sách nổi tiếng về tim mạch học, điện tim, siêu âm tim,… tiếng Việt và nhiều sách ngoại văn.

📖 Các guidelines, phác đồ điều trị tim mạch học.

📖 Video, phần mềm hướng dẫn siêu âm tim, điện tim.

Link tải: Click here to download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shop luôn hỗ trợ phí vận chuyển!