-13%
40.000 VND
-13%

Y TẾ GIA ĐÌNH

Khẩu trang y tế 4 lớp

35.000 VND
-10%
820.000 VND
-17%
930.000 VND
-13%

Y TẾ GIA ĐÌNH

Máy đo đường huyết

700.000 VND
180.000 VND430.000 VND
-13%
390.000 VND
-16%
750.000 VND
-13%

Y TẾ GIA ĐÌNH

Khẩu trang 2 lớp

20.000 VND
-13%
Chỉ còn 2 cái

Y TẾ GIA ĐÌNH

Máy xông mũi họng C25S

790.000 VND
-13%

Y TẾ GIA ĐÌNH

Khẩu trang y tế 3 lớp

30.000 VND
-13%

Y TẾ GIA ĐÌNH

Khẩu trang trẻ em

45.000 VND
-20%
1.080.000 VND
-13%

Y TẾ GIA ĐÌNH

Đệm hơi chống loét

840.000 VND
-13%
710.000 VND
-13%
350.000 VND
-13%

Y TẾ GIA ĐÌNH

Nhiệt kế thủy ngân

12.000 VND
-13%

Y TẾ GIA ĐÌNH

Băng thun

5.000 VND
-13%

Y TẾ GIA ĐÌNH

Băng dính y tế

25.000 VND
Shop luôn hỗ trợ phí vận chuyển!