-36%
560.000  360.000 
-13%
42.550  37.000 
-13%
57.500  50.000 
-23%
65.000  50.000 
-23%
65.000  50.000 
-13%
36.800  32.000 
-13%
132.250  115.000 
-13%

Sách cơ sở

Virus y học (A5)

34.500  30.000 
-13%
85.100  74.000 
-13%
172.500  150.000 
-13%

Sách cơ sở

Hóa sinh y học (A5)

51.750  45.000 
-13%
40.250  35.000 
-13%
161.000  140.000 
-13%

Sách sản phụ khoa

Sản phụ khoa SG Tập 2 (A5)

55.200  48.000 
-13%
51.750  45.000 
-13%
46.000  40.000 
-13%

Sách sản phụ khoa

Sổ tay sản phụ khoa (A5)

28.750  25.000 
-13%
Shop luôn hỗ trợ phí vận chuyển!